REGULAMIN SKLEPU

 § 1
Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem url:  grubo.com.pl , zwanego dalej "Sklepem".
 • Właścicielem sklepu jest działalność:  PHU ANTA Anna Rudnicka-Olbryś Czerwonego Krzyża 21 08-110 Siedlce. NIP 821-118-38-17 zwana w dalej "Administratorem".
 • Adres Sklepu: Bohaterów Warszawy 8 02-495 Warszawa
 • Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 • Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.
 • Administratorem Danych osobowych jest jednoosobowa działalność: PHU ANTA Anna Rudnicka-Olbryś Czerwonego Krzyża 21 08-110 Siedlce. NIP 821-118-38-17
 • Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
 • Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 • Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 • Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 

 

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

 • Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna i hurtowa:  sprzętu sportowego i medycznego

 

§ 3
Wymogi techniczne

 

 • W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a)    łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,
b)    Procesor  1  GHz lub o  wyższych parametrach,
c)    Pamięć RAM – 128 MB,
d)    System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows8 lub Mac OS X;
e)    włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

 • Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 • Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a licencjodawcą.
 • W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.
 • Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

 


§ 4
Zasady dokonywania zakupów

 

 • Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Zakupu w sklepie mogą dokonać tylko zarejestrowani użytkownicy: Dokonanie zakupu Produktu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej email oraz rejestracji w Sklepie.
 • Rejestracja odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a)    Adres e-mail

b)    Hasło

c)    Imię i Nazwisko

d)    Dane adresowe do wysyłki

e)    Numer telefonu

 

 • Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 

 • Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 • Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

a)    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

b)    Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.

c)    W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 • Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 • W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a)    Płatność przy odbiorze - płatność za pobraniem

b)    zwykły przelew

c)    płatności internetowe Przelewy24

 

 • Zamówiony towar jest wysyłany zgodnie z wyborem kupującego kurierem DPD, Paczkomatem lub Pocztą Polską.
 • Koszt przesyłki jest zależny od wagi przesyłki i formy dostawy.
 • Przesyłki ekspresowe wysyłane są kurierem DPD. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy zależy od wagi przesyłki.
 • Dostawa zamówienia paczką poleconą trwa od 2 do 4 dni, przesyłką kurierską od 24 do 48h.
 • Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu lub faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:   
 • Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 • Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 5
Produkty

 • Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: http://anta.med.pl/sklep/content/3-regulamin
 • W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: SKLEP MEDYCZNY Bohaterów Warszawy 8 02-495 Warszawa
 • W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.
 • Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon).
 • Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 • Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 14 dni.

 


§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 • W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.  nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 • Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@anta.med.pl .
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane:  imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 • Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 • Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 • Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

 

§8
Postanowienia końcowe

 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie regulamin oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 • Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika  korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
 • W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 • Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja sklepu.  Zarejestrowani klienci  sklepu zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 1-dniowym wyprzedzeniem , poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas  rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu , z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego klientów.

Zarejestruj Nowe Konto

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Reset password